Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.5150.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

108.5150.06 Rekreativt område ved Holmegårdsparken, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.5150.06
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål. Der skal fastholdes en grøn forbindelse i den vestlige del af rammeområdet ud mod boligerne på Idræts Allé.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
108.5120-L02 (vedtaget)
113.2a HJØRRING (vedtaget)
113.2 HJØRRING (vedtaget)
117.1 HJØRRING (vedtaget)
162.1 HJØRRING (vedtaget)