Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.5150.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

108.5150.06 Rekreativt område ved Holmegårdsparken, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.5150.06
Områdets anvendelse: Rekreativt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsformål. Der skal fastholdes en grøn forbindelse i den vestlige del af rammeområdet ud mod boligerne på Idræts Allé.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
113.2a HJØRRING (vedtaget)
113.2 HJØRRING (vedtaget)
117.1 HJØRRING (vedtaget)
162.1 HJØRRING (vedtaget)