Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.5120.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Idræts- og boligområde ved Thomas Morilds Vej, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.5120.16
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritids- og boligformål. I haller og svømmehaller må der etableres kiosk med et areal på max 200 m². Kioskens drift skal ophøre, hvis driften af den primære funktion (hal/svømmehal) ophører.

Der skal fastholdes en grøn forbindelse i den vestlige del af rammeområdet ud mod boligerne på Idræts Allé.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage: 40
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 15 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
108.5120-L02 (vedtaget)