Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.5120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Idrætsanlæg Park Vendia, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.5120.05
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritids- og idrætsformål, sundheds-, og behandlingsformål,
musik- og kulturformål samt kiosk-, café-, cafeteria- og restaurationsformål og administrative formål med tilknytning til områdets funktioner. Aktiviteterne har både indendørs og udendørs faciliteter.

Bygninger skal opføres samlet langs Børge Christensensvej inden for afgrænsede byggefelter.


Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15 gevinstgivende spilleautomater inden for området.

Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 16 m
Max etager: 4 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at virkeliggøre første del af det sammenhængende idræts- og aktivitetsområde, som benævnes ´Hjørring Park Vendia´ og således sikre anvendelsen af området til alsidige
idrætsformål.
Beskrivelse af området
Området er beliggende nord for Thomas Morildsvej umiddelbart øst for Vendiahallen og Børge Christensensvej. Mod vest grænser det op til skovbevoksede områder, der indeholder vandrerhjem, campingplads, Vendiahallen og tennisanlæg. Nord for området er der i dag hytteby (tidligere asylcenter) og marker. Mod øst er der marker, læhegn, boldbaner, klubhus og daginstitution.
Området indeholder svømmehal færdigbygget 2008.
Lokalplaner inden for området
10.000-06 (vedtaget)
108.5120-L02 (vedtaget)