Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.5120.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, H.I. og Fortuna - baneanlæg, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.5120.04
Områdets anvendelse: Idrætsanlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med sportsbaner, klubhuse og offentlige anlæg i tilknytning hertil.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 40
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fastholdes som idrætsområde.
Beskrivelse af området
Boldbaner (ca. 12 ha) med læhegn, bygninger til sportsklubberne og 2 offentlige parkeringspladser. Legeplads.
Lokalplaner inden for området
4 HJØRRING (vedtaget)