Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.4140.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde ved Frederikshavnsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.4140.03
Områdets anvendelse: Centerområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til særlig pladskrævende varegrupper.

Langs Frederikshavnsvej kan der etableres liberale erhverv. Dog kun i begrænset omfang jf. retningslinje 2.1.5.

For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.5 er udpeget med henblik på etablering af særlig pladskrævende varegrupper langs Frederikshavnsvej, gælder endvidere følgende:

Der fastsættes for området langs Frederikshavnsvej en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med henblik på etablering af detailhandel på max. 50.000 m² for planperioden, og den enkelte butik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 5.000 m². Dog kan der jf. retningslinje 3.7 i planperioden planlæges for 3 butikker med et større bruttoetageareal.

Området til etablering af særlig pladskrævende varegrupper udgøres af følgende rammeområder:

110.3120.05, 109.3120.03, 108.4140.03 og 109.4140.07

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre området langs Frederikshavnsvej til detailhandel for særlig pladskrævende varegrupper,
- at sikre adgangsforholdene,
- at der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser,
- at der til stadighed er veldisponerede erhvervsarealer til rådighed,
- at der fastsættes retningslinier for skiltning og reklamering.
Beskrivelse af området
Området langs Frederikshavnsvej er efter motorvejsåbningen overført til byzone med henblik på at etablere detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper.
Området er under udbygning, og der er anlagt et system af bagveje, der begrænser antallet af overkørsler til Frederikshavnsvej.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
108.4140-L03 (vedtaget)
109.3160-L04 (vedtaget)
199.15a HJØRRING (vedtaget)