Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.1140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved H C Andersens vej og Skelbækvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.1140.02
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare de grønne friarealer,
- at udbygge og bevare stisystemet i området.
Beskrivelse af området
Området omkring Skelbækvej er hovedsageligt opført med 1½ etages boliger, dog giver lokalplanen mulighed for at opføre op til 2½ etage. Der er ungdomsboliger i 2 etager på den østlige side af Skelbækvej, dette område vender ud mod firmasportsbanerne mod syd. Områdets bebyggelsesprocent varierer fra 25-35 %
På den anden side at Tørholmsvej ligger daginstitutionen Eventyrhuset og ovenfor H. C. Andersens Vej udstykningen, en nyere udstykning, som er færdigudbygget. Her er det primært parcelhuse, men også flere andelsboligbyggerier vender her ud mod den grønne kile.
Denne kile er via lokalplanen for området friholdt for fremtidig bebyggelse.
Bebyggelsen på den vestlige side af H.C. Andersens Vej er kendetegnet ved et meget varieret udtryk, både ved farvevalg, materialevalg og ikke mindst bygningsudformning.
Lokalplaner inden for området
114.4 HJØRRING (vedtaget)
114.6 HJØRRING (vedtaget)
162.1 HJØRRING (vedtaget)
163.3 HJØRRING (vedtaget)