Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 108.1120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Albert Ginges Vej, Hjørring


Områdets betegnelse: 108.1120.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil.
Beskrivelse af området
Tæt-lav byggeri fra 1978 i form af klyngehuse placeret omkring grønne områder.
Området afgrænses mod nordøst af boldbaner og mod sydvest af Albert Ginges Vej og badmintonhallen.
Lokalplaner inden for området
116.2 HJØRRING (vedtaget)