Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.7130.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område ved Vellingshøjvej, Vellingshøjcenteret, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.7130.15
Områdets anvendelse: Sociale institutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt idrætsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Ældreinstitution opført i 2004 - indeholder boliger, og ældrecenter.

Desuden er der i området et menighedshus opført i 1983. og Kløverskolen, som er udvidet i 1999.

Bygningerne grænser op til Vellingshøjvej mod syd og mod nord er der udsigt til det åbne land.
Lokalplaner inden for området
164.1 HJØRRING (vedtaget)
164.4 HJØRRING (vedtaget)
164.5 HJØRRING (vedtaget)