Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.7110.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Højene Skole, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.7110.14
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt idrætsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Skolen er opført i flere etaper i perioden 1955-1996 - alle i meget tidstypisk stil.
Til skolen hører boldbaner og Højene Hallen.
Lokalplaner inden for området
107.1110-L02 (vedtaget)