Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.5121.13
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Hjørring Golfbane, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.5121.13
Områdets anvendelse: Golfbaner
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med golfbane med de dertil knyttede bygninger.
Områdets disponering, herunder byggeriets form og placering, beplantning og vej- og stiforhold skal fastlægges.
2 små træbevoksninger på banens nordlige del, skal noteres som fredskov.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fastholdes til rekreative formål med sin nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Golfbane med samlede arealer på ca. 90 ha i Hjørring bys nordlige udkant. Tidligere landbrugsbygninger ombygget til golfklubhus m.v.
27 hullers bane i kuperet åbent terræn med søer og beskyttet natur i form af lavbundsarealer og overdrev.
På banens nordlige del er 2 små træbevoksninger noteret som fredskov.
Lokalplaner inden for området
199.3A HJØRRING LAND (vedtaget)