Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.5110.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Byskoven - naturområde i Gl. Højene, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.5110.17
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, med grønt område.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at udvide Byskoven,
- at øge naturindholdet i det beskyttede naturområde, bl.a. ved udvidelse af søen.
Beskrivelse af området
1,5 ha stort skovrejsningsområde etableret 1985 af løvfældende hjemmehørende træarter. Skærmer det sydfor liggende § 3 område mod nordenvinden. Byskoven kan med fordel udvides med ca. 2 ha mod Ringvejen. § 3 området er lavbundsarealer og sø. Potentielt undervisningsområde for Højene Skole.
Ligger i tilknytning til boliger og institutioner. Mod Vellingshøjvej sker en naturlig opvækst af selvsåede træer. De dyrkede fugtige marker tiltrækker viber.
Lokalplaner inden for området
164.1 HJØRRING (vedtaget)
164.5 HJØRRING (vedtaget)