Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.4120.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Bydelscenter ved Vellingshøjvej og Skagensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.4120.09
Områdets anvendelse: Bydelscenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål med boliger, butikker, restauranter, kontor, klinik, liberale erhverv samt privat- og offentlig servicevirksomhed.

Bebyggelsens afstand til Skagensvejs vejmidte skal være mindst 10 m.

Området er jf. retningslinje 3.3 udpeget til bydelscenter. I området må der med henblik på detailhandel maksimalt etableres 5.000 m² bruttoetageareal, og dagligvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 3.500 m² og udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 500 m². Der kan i området etableres max. én udvalgsvarebutik.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 9 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • at sikre områdets anvendelse til centerformål med henblik på servicering af den nordlige del af Hjørring med primært dagligvarer.
Beskrivelse af området

Området er et eksisterende centerområde med primært dagligvarebutikker. Området indgår i detailhandelsstrukturen i Hjørring by som et bydelscenter, der skal betjene den nordlige del af byen med primært dagligvarer.

Udformningen af Skagensvej er netop ændret med etablering af cykelsti i begge retninger.

Lokalplaner inden for området
107.4120-L05 (vedtaget)