Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1140.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde mellem Skagensvej og Snehvidevej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1140.07
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse. Vejadgangen til området skal ske fra Snehvidevej.


 


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:
- at det ubebyggede areal kan anvendes til boligområde.

Beskrivelse af området

Området er beliggende ved Skagensvej mellem Hjørring bymidte og Højene, øst for Hjørring Bjerge.
Området ligger imellem Skagensvej mod øst og Snehvidevej mod vest.
Frem til efteråret 2006 har området været anvendt til bilhandel. I dag henligger grunden ubenyttet.

Lokalplaner inden for området
107.1140-L04 (vedtaget)