Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1140.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde på Højvangen, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1140.06
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Der kan udlægges grunde med mindste grundstørrelse på 200 m2.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil.
Beskrivelse af området
Lokalplanbestemt mindre boligområde, der har givet mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i 1 etages rækkehusbebyggelse samt ombygning af ældre byejendom til to boliger. Området er i øvrigt beliggende i almindeligt blandet boligområde.
Lokalplaner inden for området
114.5 HJØRRING (vedtaget)