Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1140.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde på Tørholmsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1140.05
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Mindste grundstørrelse i området er 200 m2 pr. bolig eksklusive vejadgang. Andelen i fællesareal for den pågældende bebyggelse kan medregnes.
Max antal etager: åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området udbygges som boligområde med hensyntagen til de omkringliggende bebyggelser.
Beskrivelse af området
I dag er der et ældre garageanlæg i den sydlige del af området og rammeområdet er således endnu ikke udnyttet til boligformål.
Lokalplaner inden for området
113.4 HJØRRING (vedtaget)