Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, Storparceller ved H. C. Andersens Vej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1140.04
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastsættes til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2½ etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at udbygge området til et varieret boligområde i samspil med områdets naturtræk,
- at der laves beplantning langs vestsiden af parcellerne (mod kommende vejforbindelse).
Beskrivelse af området
Området erbeliggende mellem Vellingshøjvej og Tørholmsvej nordøst for Hjørring centrum.
Øst for området er et grøn kile med stiforbindelser, der friholdes for byggeri.
Området er udlagt til en blanding af åben-lav, tæt-lav, punkthuse eller rækkehuse på stor parceller.
For at bidrage til en større markering i det ret flade landskab kan bebyggelsen på storparcellerne opføres i op til 2 ½ etage.
Der er planlagt en ny vejforbindelse vest for storparcellerne.
Lokalplaner inden for området
114.6a HJØRRING (vedtaget)