Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1140.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde Skagensvej og Tørholmsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1140.03
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af alsidigt boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at sikre bevaring af de grønne friarealer (herunder også legepladserne), således, at der stadig er mulighed for udendørs ophold og fællesaktiviteter i området,
- at området bevarer sin karakter af boligområde,
- at parkeringsarealerne forskønnes i disse bebyggelser, blandt andet ved hjælp af beplantning og belysning,
- at bearbejde vejstrækningen ved Skagensvej i forhold til beplantning, skiltning og facader.
Beskrivelse af området
Området er boligområde fortrinsvis bebygget med parcelhuse, hvoraf den østlige del hovedsagligt er bygget 1970-80, den vestlige del overvejende fra 1960-70.
Området afgrænses mod vest af Hjørring Bjerge.
Mod øst støder området op til den grønne kile, der forbinder Eventyrparkens grønne område med sportspladsen / campingspladsen.
På Kingosvej ligger der en fritidsordning og på Grundtvigsvej en dagligvarebutik.
Området fremstår som et varieret boligområde, det er et meget grønt område, dog giver de store veje - Tørholmsvej og Skagensvej et noget forskelligartet indtryk.
Området omkring Grundtvigsvej, Hans Tausens vej og Niels Winthers vej ligger som en enklave af et område med blandede parcelhusbebyggelser. Bebyggelsen består af 1-2 etagers række/kæde/ etagehuse,
Området består af flere forskellige boligbebyggelser fra perioden 1960-1980, med undtagelse af de to små bebyggelser, hvortil der er udarbejdet lokalplan (113.3 og 113.4 - ungdomsboliger) i 1990érne (disse er placeret i områdets sydligste del).
Området ligger som en rolig enklave med grønne og brugbare friarealer.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
113.3 HJØRRING (vedtaget)
114.3 HJØRRING (vedtaget)