Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Skovtoften og Vidstrupvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1140.02
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige udtryk,
- at bevare områdets grønne karakter i form af vejtræer,
- at videreføre vejtræerne i nye bebyggelser.
Beskrivelse af området
Golfparken:
Området Golfparken afgrænses mod syd af Skagensvej og mod vest af Vidstrupvej og mod øst af Ringvejen. Mod nord af Golfbanen.
Området består af flere forskellige boligbebyggelser, mod vest er det nye parcelhuse fra 2002 og frem. Disse parcelhuse er af meget forskellig karakter i bygningsstil og farver.
Den midterste del af området er en storparcel med enkelt- og dobbelthuse, alle opført i 1 etage. Bebyggelsen er opført i 2002-2003, der ligger dog et ældre stuehus ved adgangen til området.
Området omkring Skovtoften:
Et ensartet parcelhuskvarter fra 1970´erne og 1980´erne. Der er en del beplantning i området, bl.a. rækker af træer langs Skovtoften. Bebyggelsen er åben ? lav og er opført i 1 etage.
Lokalplaner inden for området
164.6 HJØRRING (vedtaget)
24 HJØRRING (vedtaget)