Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde, Ældreboliger ved Skagensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1120.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Tæt lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tæt-lav bebyggelse.
Mindste grundstørrelse ved eventuel udstykning skal være på 200 m2 ekskl. vejareal.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 6 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området anvendes til ældreboliger.
Beskrivelse af området
Ejendommen er beliggende mellem Skagensvej og Staunager og arealet udgør ca. 2.800 m2. På ejendommen er en ældre eksisterende bolig med udhus. En vedtaget lokalplan i 2006 muliggør opførelse af 7 ældreboliger som tæt-lav byggeri opført i én etage.
Lokalplaner inden for området
114.7b HJØRRING (vedtaget)