Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 107.1110.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde øst for Primulavej - Liljevej, Hjørring


Områdets betegnelse: 107.1110.08
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (åben-lav bebyggelse).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at skabe et attraktivt boligområde.
Beskrivelse af området
Lokalplanområdet ligger øst for bebyggelsen langs med
Skagensvej og Primulavej, syd for boldbanerne ved Skibsby
Højene Idrætsforening (SHI) og vest for de sidste etaper af
boligområdet ved H.C. Andersens Vej.

Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål.

I området er der et par beplantningsbælter, der er en øst -
vestlig stiforbindelse fra området ved Dyregården til den nord
- sydlige stiforbindelse mod nord til Højene Skole, mod vest til Skagensvej eller mod syd i retning mod Herregårdsparken.
Lokalplaner inden for området
107.1110-L02 (vedtaget)