Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.8150.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Højdebeholder ved Klonhøjvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.8150.14
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg for vandforsyningen.
Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til omgivelserne, såsom naturen omkring Hjørring Bjerge samt det omkringliggende boligområde.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 25

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området forbliver i landzone,
- at området sikres de nødvendige udvidelsesmuligheder
Beskrivelse af området
Højdebeholder for vandforsyningen er beliggende på Klonhøjvej i Hjørring. Anlægget er beliggende i Hjørring Bjerge.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet