Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.7160.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Sct. Hans Kirke, kapeller og kirkegårde, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.7160.12
Områdets anvendelse: Kirke og kirkegård
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med kirke og kirkegård, samt den nødvendige bebyggelse til kirkelige formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Rammeområdet omfatter kirkegårde med tilhørende bygninger på begge sider af den nord-sydgående Kirkegårdsvej. Øst for vejen omfatter arealet knap 2 ha, vest for vejen ca. 6,5 ha.

Øst for Kirkegårdsvej ligger Sct. Hans Kirke fra senromansk tid i 1200-tallet. Kirken er omgivet af kirkegård til alle sider. Mellem Sct. Hans Kirkegårds vestskel og Kirkegårdsvej findes præstebolig, parkeringsplads og medarbejderbygning.

Nord for Skt. Hans Kirkegård blev der i 1821 anlagt en kirkegård til Sct. Cathrinæ Kirke. Disse to kirkegårdsafsnit er adskilt med et gammelt dige. Der er adgang til kirkegårdene fra Kirkegårdsvej, og ad stier fra Nørregade og St. Kirkestræde.


Vest for Kirkegårdsvej anlagdes 1869 en 'assisterende' kirkegård, som siden er udvidet lidt efter lidt. Der er adgang til Hjørring Kirkegård fra Kirkegårdsvej og fra Gl. Løkkensvej.
På denne kirkegård ligger en urnehal (tidligere kapel) og et større kapel, som i 1990-erne blev udvidet med et krematorium i moderne stil.
(Kirkegårdskontor og mandskabsbygning ligger i det tilstødende boligområde ved Aldershøjvej).


Kirkegårdene har samlet set en parkagtig karakter med en rigdom af gamle løv- og stedsegrønne træer og buske. Urnelunden helt i vest er anlagt som terrasser sidst i 1950-erne og senere udvidet flere gange. En dam her er med til at øge kirkegårdenes generelt rige naturindhold.


Umiddelbart syd for det nye kapel er der frilagt 8 grave fra romersk jernalder (0-400 år e.Kr.f.).
Lokalplaner inden for området
111.20a HJØRRING (vedtaget)
111.6 HJØRRING (vedtaget)
15 HJØRRING (vedtaget)