Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.7130.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Aflastningscentret Motellet, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.7130.11
Områdets anvendelse: Sundhedsinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skole, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner samt idrætsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets nuværende karakter og anvendelse.
Beskrivelse af området
Byggeri i 1 etage fra 1967 og tilbygget i 1998. Samlet omkring en gårdhave med flot beplantning.
Lokalplaner inden for området
106.7130-L01 (vedtaget)