Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.5110.16
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Nordre Anlæg, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.5110.16
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, med grønt område.
Området skal friholdes for bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fastholdes som park og byskov med sø
- at opholdsmulighederne forbedres (borde/bænke) dog uden støjende aktiviteter.
Beskrivelse af området
Bypark på ca. 2 ha anlagt ca. år 1871 mellem Klonhøjvej og Hirtshalsvej. Til alle sider nu omgivet af beboelseskvarterer.
Parken har skovpræg domineret af hjemmehørende løvtræer. En del af det gamle hovedvejsforløb nord ud af Hjørring erkendes stadig som delvis hulvej, der bruges af gående og cyklister, i parkens østside.
Terrænet er kuperet, og i den lysåbne sydlige del er der anlagt en sø.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet