Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.5110.15
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Vestskoven, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.5110.15
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, med grønt område.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fortsat plejes som rekreativt grønt område med løvtræbevoksninger.
Beskrivelse af området
12 ha stor skov etableret 1972 omkransende parcelhusområder. Hjemmehørende løvtræarter.
Mod Vellingshøj Bæk og det åbne land har området skovbrynskarakter. God rekreativ funktion for lokalbefolkningen.
Lokalplaner inden for området
161.2 HJØRRING (vedtaget)