Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.5110.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Lundhøjkilen, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.5110.10
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at de grønne kiler friholdes for bebyggelse,
- at områderne fastholdes til rekreativt brug,
- at der foretages naturnær pleje af arealerne.
Beskrivelse af området
Grønne kiler, som omgiver Herregårdsparken. Kilerne strækker sig fra Skrænten/Lundhøjvej i øst, Nordbovej/Hirtshalsvej i syd, Hirtshalsbanen i vest og Vellingshøj Bæk i nord.
Kilerne udgøres af kuperet terræn med bevoksninger af løvfældende træer og buske med forskellig grad af tæthed. Rigt fugleliv. Net af gang- og cykelstier, delvist asfalterede.
Langs Riberholt Bæk findes beskyttede lavbundsarealer i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.
Lokalplaner inden for området
14 HJØRRING (vedtaget)
154.1 HJØRRING (vedtaget)
154.2 HJØRRING (vedtaget)
155.2 HJØRRING (vedtaget)
155.3 HJØRRING (vedtaget)