Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.1140.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde Herregårdsparken, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.1140.07
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare de grønne friarealer i området,
- at bevare områdets vejtræbeplantning.
Beskrivelse af området
Området er præget af den naturskønne beliggenhed ud mod et åbent og grønt område: banen til Hirtshals er grænse mod vest og på den anden side ligger det åbne og kuperede landskab.
Boligbebyggelsen er meget homogen: én familiehuse bygget omkring 1975-85, nogle i 1½ etage. Der er bygget 5 m fra vej skel - vejen er 10 m bred, hvilket givet et grønt og åbent vejprofil.
Langs Vitskølklostervej ligger en række andelsboliger, de første i 1 etage bygget i 90érne, derefter 1½ etages alm. lejligheder og 1½ etages andelsboliger.
Lokalplaner inden for området
155.2 HJØRRING (vedtaget)
155.3 HJØRRING (vedtaget)