Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.1140.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Hirtshalsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.1140.06
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformå med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max antal etager: Åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at sikre området gode stiforbindelser.
Beskrivelse af området
Området gennemskæres af Hirtshalsvej med typisk indfaldsvejs bebyggelse. Mod nordvest ligger Børglum Klosterkvarteret og mod nordøst grænser det op mod det naturskønne og stærkt kuperede landskab: Hjørring Bjerge, hvis landskabstræk også præger grundene, der især omkring Skrænten har markante terrænspring og flotte udsigtsmuligheder.
Bebygget i 1970-90érne med stor variation - 1-2 etager ofte med forskudte planer. Ved Lundhøjvej er de forskudte planer fremherskende, da terrænet falder på begge sider af vejen.
På kanten af naturområdet, på det højeste punkt i Hjørring Bjerge står et vandtårn og et udkigstårn for enden af Toelhøjvej.
Den østlige side er området er bebygget i 50-60érne, mest 1 etages - langs Christiansminde daterer bebyggelsen fra de tidlige 70ére.
Syd for Nordbovej ligger et parcelhuskvarter fra 70érne i et plan. Mellem Skrænten og Nordbovej et tilsvarende kvarter. Langs Hirtshalsvej ligger et par servicestationer.
Områdets sydlige del omkring Trollhättanvej og Keravavej er 1-plans parcelhuskvarterer fra 1960-70erne.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
111.2 HJØRRING (vedtaget)
14 HJØRRING (vedtaget)
152.1a HJØRRING (vedtaget)
154.2 HJØRRING (vedtaget)