Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.1130.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Nordbovej, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.1130.04
Områdets anvendelse: Etagebolig
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med etagebebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 4 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare områdets grønne karakter,
- at sikre gode friarealer i området.
Beskrivelse af området
Området langs Nordbovej består af forskellige etageejendomme med boligforeningsboliger, en enkelt børneinstitution samt en mindre tankstation.
Der er fine grønne opholdsrum mellem de enkelte blokke og området vender mod nord ud til et større grønt område.
Lokalplaner inden for området
14 HJØRRING (vedtaget)
154.1 HJØRRING (vedtaget)