Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.1110.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde langs Ifversensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.1110.17
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare områdets helhedspræg og bebyggelsens skala,
- at der ikke sker udstykning til tæt-lav boligbebyggelse langs Ifversensvej.
Beskrivelse af området
Ifversensvej har bebyggelse med flotte byhuse fra 1½-2 etager. Gademiljøet og bebyggelsen er både harmonisk arkitektonisk meget varieret, med grunde der varierer fra under 700 m2 til over 4000 m2.
Husene repræsenterer mange byggestile og samtlige husestår meget velbevarede i det grønne enkle gadebillede med de gamle vejtræer.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet