Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.1110.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Aldershøjvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.1110.05
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter som boligområde.
Beskrivelse af området
I området ligger to markante bygninger, hjørnebygningen fra 1896 samt villa fra ca. 1900. Den øvrige del af området består af bygninger opført i perioden 1910-1940.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)