Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.1110.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Tranekærvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.1110.03
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for at:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil.
Beskrivelse af området
Boligbebyggelsen langs Tranekærvej er del af udstykningen Herregårdsparken, hvoraf hovedparten af udstykningen ligger nord for Tranekærvej på den anden side af en grøn kile der har videre forbindelse til Hjørring Bjerge.
Området er meget homogent med nyere énfamiliehuse i max. 1½ etage.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet