Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.1110.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Bæktoften, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.1110.02
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendels fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at bevare udsynet over Hjørring Bjerge.
Beskrivelse af området
Området består af parcelhuse opført i perioden 1970-1980. Mellem bebyggelsen løber grønne kiler med stiforbindelser, som forbindes til Hjørring Bjerge.
Fra Bæktoften er der flot udsigt over Hjørring Bjerge.
Lokalplaner inden for området
161.2 HJØRRING (vedtaget)