Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 106.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde omkring Okseøjevej, Hjørring


Områdets betegnelse: 106.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at sikre udsynet over Hjørring Bjerge.
Beskrivelse af området
Området består af parcelhuse opført i perioden 1980-2000.
Mellem bebyggelsen løber grønne kiler med stisystemer, som forbindes til Hjørring Bjerge.
Fra Okseøjevej er der flot udsigt over Hjørring Bjerge.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet