Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.8150.34
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, forsinkelsesbassin ved Åstrupvej, Hjørring.


Områdets betegnelse: 105.8150.34
Områdets anvendelse: Tekniske anlæg
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med tekniske anlæg for kloakforsyningen (pumpestation, forsinkelsesbassin eller mindre renseanlæg).
Ny bebygelse skal ske med hensyntagen til det naturskønne område.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til tekniske anlæg.
Beskrivelse af området
Området indeholder forsinkelsesbassiner for Hjørring Renseanlæg og er placeret i
naturskønt område med kuperet terræn.
Lokalplaner inden for området
112.6 HJØRRING (vedtaget)