Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.8140.33
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Teknisk anlæg, Jernbaneareal Hjørring-Hirtshals, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.8140.33
Områdets anvendelse: Trafikanlæg
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, med teknisk anlæg til jernbane.
Indenfor området må kun opføres bygninger/anlæg til ovennævnte formål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
-at sikre jernbanens trace og afskærmende beplantning gennem området.
Beskrivelse af området
Området omfatter jernbanetrace fra Hjørring-Hirtshals banen til Vellingshøjvej, hvor der på størstedelen af strækningen er etableret afskærmende beplantning ved de tilstødende boligområder mod øst. Strækningen udgør den nuværende grænse til det åbne land mod vest. Flere steder på strækningen findes der trinbræt.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet