Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.7170.32
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Arealudlæg til Lundergårdsskolens boldbaner, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.7170.32
Områdets anvendelse: Område til offentlige formål
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med boldbaner/idrætsanlæg for Lundergårdskolen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for at:
- området udlægges som udvidelsesmulighed for boldbaner til Lundergårdsskolen.
Beskrivelse af området
Området er et arealudlæg vest for Lundergårdsskolen som er forbeholdt fremtidig udvidelse af skolens boldbaner.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet