Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.7110.28
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Offentligt område, Specialskole, Elsagervej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.7110.28
Områdets anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, med skoler, børne- og ungdomsinstitution.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde området til offentlige formål.
Beskrivelse af området
Området indeholder specials kole for voksne, som er opført i 1960erne og senere tilbygget. Byggeriet er opført i 1 etage.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet