Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.5111.27
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Kolonihaveområde Eriksminde, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.5111.27
Områdets anvendelse: Kolonihaver
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, med kolonihaver samt fritidsformål uden støjende aktiviteter.
I forbindelse med områdets anvendelse og vedligeholdelse må der kun opføres mindre bygninger.
Området skal forblive i landzone.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at bevare området som kolonihaveområde.
Beskrivelse af området
Ca. 13 ha stort område, som i 1975 blev udlagt til kolonihaver. Afgrænses af Hirtshalsvej mod nord og af Krustrup Bæk mod syd.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet