Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.5110.24
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Lundergårdskilen, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.5110.24
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med grønt område i form af grøn kile.
Området kan kun anvendes til offentlige friarealer uden støjende aktiviteter.
Området skal friholdes for bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets drift og vedligeholdelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at naturindholdet bevares,
- at stier gives en fast belægning, der harmonerer med områdets naturpræg.
Beskrivelse af området
Grøn kile som strækker sig fra Løkkensvej i nord, omkring Banegraven og Elværket, langs Lundergårds Bæk til Hirtshalsbanen i syd. Området står i forbindelse med Skt. Knuds Kilde via en viadukt under jernbanen.

Beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3 omkring Lundergårds Bæk i syd, hvor der er en sidegren af beskyttet natur ind i terrænsænkningen i Nestlé boligområdet.

Vigtig økologisk forbindelse med mangeartet flora og rigt fugleliv. Rekreative stier gennem hele kilen.
Lokalplaner inden for området
111.2 HJØRRING (vedtaget)
112.1 HJØRRING (vedtaget)