Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.5110.23
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Rekreativt område, Skt. Knuds Kilde, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.5110.23
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreativt formål, med park og byskov.
Området friholdes for bebyggelse bortset fra bygninger og anlæg i forbindelse med friluftsscenen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området kun anvendes som park og byskov med gode opholds- og ak-tivitetsmuligheder (bl.a. friluftsscene),
- at parkens kulturminder bevares,
- at søerne og den våde eng bevares,
- at skovbundsfloraen søges udviklet i bøgebevoksningerne i parkens sydlige del ved passende udtynding.
Beskrivelse af området
En 9 ha stor park og byskov anlagt 1904 ved tilplantning af skråninger i en sideslugt til ådalen ved Lundergårds Bæk. Stejle skrænter med bevoksninger af højstammede træer fortrinsvis bøg. 2 søer (oprindeligt 3) udgravet.
Lokalhistoriske elementer er: Kapelhøjen markeret med en mindesten, lægekilden med kildebrønd, stier med en række mindesten (opstillet 1909) til markering af historiske mærkedage og kendte vendelboer.
I forbindelse med den østlige sø findes våd eng med rig flora (tidligere dam).
Friluftsscene anlagt 1942/43, delvist afviklet i 1960-erne, men genindviet i reduceret form i 1985. Anvendes til bl. a. syngespil hver sommer.
I den østlige del af parken findes legeplads og kælkebakke. 2 små p-pladser med indkørsel fra Åstrupvej. Indgangsportal ved indgangen over for Rytteragervej opsat 2004.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet