Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.4130.22
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.4130.22
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butikker, restaurant, liberale erhverv, boliger, privat- og offentlig servicevirksomhed.
Mindre bygningsdele kan opføres i en højde af max. 7.0 m.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 6 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
10.000-01 (vedtaget)