Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.3160.14
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Ørstedsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.3160.14
Områdets anvendelse: Erhvervsområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhversformål, med ikke miljøbelastende offentlige og private erhverv, f.eks. kontor- og servicevirksomhed og liberale erhverv.
Der må kun opføres én funktionærbolig på hver ejendom, såfremt det er absolut nødvendigt for virksomhedens drift.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fastholdes som erhvervsområde for elforsyningen.
Beskrivelse af området
Området er afgrænset af Banegraven mod nord, et grønt område mod øst og syd, og boligområde ved Mandalvej mod vest.
Der er i 1920-erne opført et energianlæg ?ENV?. Siden 1968 har der ikke været produceret elektricitet. Bygningerne anvendes til administration udstillings- og undervisningsformål.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
112.1 HJØRRING (vedtaget)