Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.3110.12
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Sct. Knuds By, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.3110.12
Områdets anvendelse: Kontor og serviceerhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med kontor- og serviceerhverv, liberale erhverv m.m.

Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 10 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at området fastholdes som et spændende og attraktivt erhvervsområde i grønne omgivelser.
Beskrivelse af området
Erhvervsområdet grænser mod nord og nord-øst til bolig- og erhvervsområde, mod øst syd og vest til boligområde.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
141.3 HJØRRING (vedtaget)