Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.2140.11
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Bolig- og erhvervsområde vest for Sct. Cathrine Vej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.2140.11
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutions- og erhvervsformål.

Bebyggelsens højde excl. skorstene og mindre bygningsdele må ikke overstige 17 m.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 100

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre udvidelsesmuligheder for områdets erhvervsvirksomheder,
- at området udvikles til et spændende og attraktivt erhvervs- institutions- og boligområde i grønne omgivelser.
Beskrivelse af området
Området er en del af den tidligere Nestlé grund og er afgrænset af erhvervsområde mod øst, jernbanen Hjørring-Hirtshals mod syd og boligområde mod vest og nord. På arealet er der både mindre erhvervsområder og kontorarealer.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
112.5 HJØRRING (vedtaget)
112.6 HJØRRING (vedtaget)