Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.2140.10
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Blandet bolig og erhverv ved Buen og Gl. Løkkensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.2140.10
Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsformål.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 60

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets nuværende karakter.
Beskrivelse af området
Området indeholder et mindre erhvervsområde med Varmeforsyningen og serviceerhverv samt boligbebyggelsen 'Buen' fra 2004, der ligger markant og højt og ses tydeligt ved indkørslen til Hjørring. De 4 etager høje bygninger er meget karakteristiske og med gode materialevalg.
Der er gode stiforbindelser til grønne områder og til udkanten af byen.
Langs Gl. Løkkensvej ligger boligbyggeri fra ca. 1990 i 3 etager.
Byggeriet ligger meget attraktivt på grænsen til det grønne område med gode stiforbindelser.
Lokalplaner inden for området
109.9610-L05 (forslag)
151.2 HJØRRING (vedtaget)
151.3 HJØRRING (vedtaget)