Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1140.38
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Frydslund og Æblelunden, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1140.38
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boliformål, med åben-lav og tæt-lav (punkthuse) bebyggelse samt off. formål i form af institutioner og grønne friarealer.
Max. antal etager: Åben-lav 1.5 etage, tæt-lav 2 etager og etagebebyggelse 3 etager.
Max. bygningshøjde: Åben-lav 7.0 m, tæt-lav 8.5 m og etagebebyggelse 10.0 m.
Områdets rekreative karakter indarbejdes i bebyggelsesplanen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 40
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre områdets anvenelse til boligformål og offentlig formål i form af institutioner og grønne områder,
- at bolig udbygningen sker med en stor tilpasning af de landskabelige kvaliteter i området.
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
105.1140-L04 (vedtaget)
151.4 HJØRRING (vedtaget)
151.5 HJØRRING (vedtaget)