Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1140.17
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde nord og syd for Løkkensvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1140.17
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2, og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for at:
- at bevare områdets karakter af boligområde med respekt for bygningernes oprindelige byggestil,
- at sikre området gode stiforbindelser.
Beskrivelse af området
Området er afgrænset af Hirtshalsbanen på den vestlige side og af Løkkensvej mod nord. Mod syd støder området mod den grønne kile, der er del af Sct. Knuds kilde, et grønt rekreativt område midt i byen.
Bebyggelsen består hovedsagelig af énfamiliehuse i et plan, bygget mellem 1965 og 1975. Derudover ligger der et 1½ etages lejlighedsbyggeri langs Mandalvej overfor ENV´s byggeri langs banegraven.
Lokalplaner inden for området
111.2 HJØRRING (vedtaget)
112.1 HJØRRING (vedtaget)