Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1140.08
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde nord for Lundergårds Plantage, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1140.08
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Max antal etager: åben-lav: 1.5 og tæt-lav: 2.5.
Max. bygningshøjde: åben-lav, 7 m og tæt-lav, 10 m.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at sikre områdets anvendelse til boligformål og offentlige formål i form af grønne friarealer,
- at boligudbygningen sker med stor tilpasning til de landskabelige kvaliteter i området.
Beskrivelse af området
Området er beliggende vest for Hirtshalsbanen og syd for Løkkensvej med fine udsigter fra området mod den sydlig beliggende ådal og Lundergård Plantage.
Lokalplaner inden for området
10.000-04 (vedtaget)
105.1140-L04 (vedtaget)
151.4 HJØRRING (vedtaget)