Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 105.1140.07
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde langs Jernbanen ved Teglgårdsvej, Hjørring


Områdets betegnelse: 105.1140.07
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max. antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.
Max. bygningshøjde: åben-lav: 7.0 m, tæt-lav: 8.5 m og etage: 10.0 m.

Området skal vejbetjenes fra Høngårds Ager/Teglgårdsvej.


Der skal sikres stiforbindelse mellem Høngårds Ager og Teglvej nord for adgangsvejen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage: 60
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for at:
- at en byudvikling af området sker med stor tilpasning til de landskabelige kvaliteter i området.
Beskrivelse af området
Området udgør sidste etape af et større byudviklingsområde i den vestlige del af Hjørring.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet